top of page

Fra Jord til Sverd (del 1)

(Oversatt av Google)


Vikinger var kjent for å lage våpen, smykker og verktøy ved hjelp av jern. Men spørsmålet er hvordan de fikk tilgang til jernmineralet, spesielt siden det er begravd dypt i jordskorpen? Svaret kan overraske deg.I motsetning til dagens jernmalmutvinningsmetoder, hadde ikke vikingene tilgang til store industrimaskiner for å grave dype groper og underjordiske gruver. Så hvordan fant de jernmalm? Naturen spilte en avgjørende rolle i prosessen. Mens jernmalm som hematitt, magnetitt og goetitt vanligvis er dypt begravd, kan små jernstykker transporteres til overflaten av vannkilder gjennom en kompleks prosess.


1. Tyngdekraft og trykk får vann til å strømme under jordoverflaten.

2. Oppløst oksygen begynner å forsvinne og skaper kullsyreholdig vann.

3. Jordens kjerne varmer det kullsyreholdige vannet, og skaper kullsyre.

4. Det kullsyreholdige vannet, mettet med karbonsyre, beveger seg gjennom jordoverflaten og leker ut jern fra mineraler det kommer i kontakt med.

5. Jernet løses opp i den sure løsningen og føres til overflaten.

6. Ved overflaten dør vegetasjonen nær vannkilden, råtner og skaper humussyre, noe som øker vannets surhet.

7. Det høye surhetsnivået tvinger det oppløste jernet ut av løsningen og gjør det til en fast form.

8. Det faste jernet faller og legger seg i jorda sammen med annet organisk materiale.


(Tilstedeværelsen av "Acidithiobacillus Thiooxidans" (sett i det fete utseendet) er mistenkt for å spille en stor rolle i denne prosessen. Denne bakterien forbruker jern-svovelmineraler og skiller ut jern og svovelsyre. Tilstedeværelsen av denne bakterien i et område er et tegn på høy jernkonsentrasjon, noe som gjør det til et ideelt sted å høste jern. Vikingene var sannsynligvis klar over dette, og det sparte dem for mye tid på å lete etter potensielle jernproduksjonssteder.)


På dette tidspunktet ville det vært lett for vikingene å samle jord rundt vannkilden, brenne bort det organiske materialet og skaffe jernpulver klart til å smelte. Det siste trinnet viste seg imidlertid å være utfordrende.


9. Det eksponerte jernet blir angrepet av oksygenet i vann og blir til jernoksid, også kjent som "rust".


Rust er ikke nyttig for å lage jerngjenstander. I en fremtidig artikkel skal vi diskutere hvordan vikingene forvandlet dette jernoksidet til brukbart jern for smiing. Denne jernressursen blir ofte referert til som "myrjern" eller vitenskapelig som "Limonite". 'Limon' er latin for eng og 'ite' er lagt til for å få den til å passe inn med andre jernmalmer som hematitt, magnetitt, goetitt og sideritt. Dette er stoffet som gir Hovden sin røde jord og steiner som ofte føres nedover elver.Merk: Det var forskjellige metoder for jernutvinning brukt rundt om i verden før mer effektive metoder ble oppdaget på 1600-tallet. Denne artikkelen beskriver kun den sannsynlige metoden brukt på Hovden.


Morsom fakta: Visste du at kjernen i solen vår er laget av jern? Det er et biprodukt av kjernefysisk fusjon.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page